लग - इन

खाताहरू र लगइनहरू वैकल्पिक छन्।
कुनै पनि ग्राहकले अतिथिको रूपमा चेकआउट गर्न सक्छन् र उनीहरूले अझै पनि ढुवानी र अर्डर सूचनाहरू प्राप्त गर्नेछन्।